Een magnetron plaatsen

De optimale werkhoogte voor de magnetron is, gerekend vanaf de onderkant
van de magnetron, 90-100 cm boven de vloer. Bij deze hoogte kunt u goed in
de magnetron kijken en kunnen gerechten makkelijk uit de magnetron worden
getild.