Alata-ka pepre

Letterlijk: ratte-uitwerpselenpeper. Kleine, rode en lang te bewaren
pepertjes.